« Sparahållbart

Veckopeng eller månadspeng för barnen

Det är bra att redan tidigt lära din barn pengars värde. Du kan ge gem eget ansvar och för det få en veckopeng eller månadspeng. Det ger dem en bra grund till ekonomin. Prata med ditt barn om vad som förväntas som motprestation till att de ska få en peng varje vecka eller månad. Ska de hjälpa till i hemmet, eller ska de spara undan en del av det som de får?

Hur mycket ska man ge?

I genomsnitt får ett svenskt barn som är 7 år runt 25 kronor i veckan. Från 10 års ålder så är det vanligt att gå över till månadspeng. Från att de är 16 år så brukar de flesta få sitt egna studiebidrag.

Nedan visas medianvärdet som svenska barn får i vecko- eller månadspeng.

 

Ålder                  Månadspeng  Veckopeng

7-10                    100                      25

11                        160                      40

12                        200                      50

13                        300                     

14                        400                     

15                        450                     

16                        800                     

17                        1250

18                        1250

Lär även barnen om pengar, ekonomi, budget med mera. Prata om vad saker kostar och vad man som vuxen ska betala för saker. Prata även med dem om sparande och vikten av att göra det. 

21 May 2020