Fondjämförelser ur ett hållbarhetsperspektiv har aldrig varit enklare.

Gå till listan med fondjämförelser

Eller gå direkt till:

Sverigefonder Globalfonder

Senaste nytt maj 2017: Sparahållbart.se söker samarbetspartner

Vi vill börja med att tacka alla som ställer frågor och interagerar samt gillar vår sida. Det är kul att känna att det vi gör är uppskattat och kommer till nytta. Under det senaste halvåret har vi tyvärr inte haft möjlighet att lägga den tid vi vill på att vidareutveckla sidan. Vi har heller tyvärr ej längre möjligheten att uppdatera fonddata då Finansinspektionen har slutat att publicerar eller tillgängliggöra innehav för svenskregistrerade fonder. Detta gör att vi nu söker efter en eventuell samarbetspartner som i någon form tillsammans med oss kan driva vidare sidan eller någon av dess beståndsdelar. Vi tror fortsatt på idén att tillhandahålla oberoende hållbarhetsbetyg för fonder på den Svenska marknaden. Vid intresse var god initiera kontakt med Joar af Ekenstam via LinkedIn eller via vår sparahållbart.se fb sida.

Läs om: Sparahållbarts portfölj

Vi presenterar Sparahållbarts portfölj, ett förslag till en långsiktig portfölj med hållbara fonder och låga avgifter.

Hållbara fonder - Låga avgifter - Långsiktigt sparande

Välkommen till Sparahållbart.se

Fler och fler privatpersoner och företag vill undvika att ha sina besparingar/pensionspengar i bolag som medvetet ökar koldioxidhalten i atmosfären, startar och understödjer krig och konflikter, använder barnarbetare och förgiftar dricksvatten. Denna sida vill få dig att fundera på vad du kan göra för att gynna hållbara och etiska bolag samt med en ändrad placering i framtiden också få en bättre avkastning på dina besparingar.

Vi vill därför skapa en plattform för sparaintresserade individer samt göra det lättare att hitta fonder som passar dig. Vi tror att det finns många som vill välja bort vissa typer av bolag i sina fondinvesteringar. Därför har vi har vi tagit fram hållbarhetspoäng på fonder. Poängen bygger på fondernas riktiga innehav i bolag med verksamhet inom fossila bränslen, förbjudna vapen och tobak. Fonder med få eller inga innehav i denna typ av bolag för en hög poäng (10). Fonder innehållande en stor andel med denna typ av bolag får en låg poäng (1). I fondsök kan du även se fondernas årliga avgift (%) och fondernas historiska avkastning. Vi delar upp fonder på fondkategori som bygger på deras huvudsakliga investeringsområde.

Vilka är vi och varför gör vi detta?

Vi är två sparintresserade individer som tycker att det är svårt att jämföra fonder på hållbarhetsnivå och driver därför denna sida på vår fritid. Petter har under ett flertal år jobbat med att utveckla verktyg för att hjälpa den breda massan hitta rätt i fonddjungeln och jobbar idag på Avanza. Joar har jobbat inom den finansiella sektorn och med kapitalförvaltning sedan början av 2000-talet och intresserat sig djupare för hållbara investeringar de senaste fem åren. Idag jobbar Joar på EY. Kontakta gärna oss om du har några frågor eller funderingar kring hållbara investeringar.

Profilbild Joar af Ekenstam Joar af Ekenstam
Profilbild Petter Söderlund Petter Söderlund

Var kommer informationen från?

Underliggande fonddata kommer i huvudsak från finansinspektionen samt manuellt insamlade innehav från fondernas rapporteringar. Avkastning och avgifter kommer från pensionsmyndigheten.


Lär dig mer

Sparahållbartskolan